KEY STAKEHOLDER MANAGEMENT

Onze ervaring leert ons dat het succes van Market Access afhankelijk is van een sterk dossier én van goede kennis van het terugbetalingssysteem en de dynamiek daarrond. Beslissers, lees: betalers, zijn vaak een zeer verschillend (clinici, apothekers, ziekenfondsen, patiënten, ...) en ze hebben vaak uiteenlopende noden of agenda's. HCC heeft een globaal netwerk van professionele mensen die zeer goed getraind zijn en op de hoogte zijn van alle specificiteiten van een bepaald land. Ook hebben ze een goed netwerk van beslissingnemers in elk land zodat ze Market Access-processen kunnen faciliteren. Wij kunnen u helpen met:

  • Planning en uitvoering van een stakeholder management plan
  • Organisatie van Advisory Boards en/of F2F-bezoeken
  • Ontwikkelen van aangepaste powerpointpresentaties ter verdediging van uw dossier
  • Mock Negotiations: real live-simulaties van een negotiatie met payers (geeft goed inzicht in de sterktes en zwaktes van uw dossier)
  • Payer research