VALUE DOSSIER & MEDICAL WRITING

HCC zorgt voor een sterk strategisch en wetenschappelijk dossier. Dat realiseren we dankzij een gestructureerde aanpak van elk element van het dossier. We voorzien steeds een externe validatie en kwaliteitscontrole voor we de overeengekomen diensten afleveren.

Volgende diensten kunnen afzonderlijk of allemaal samen worden aangevraagd: 

  • Beschrijving van de ziektelast, zowel klinisch als economisch
  • Beschrijving van de huidige behandelingsopties en richtlijnen
  • Epidemiologische gegevens met inbegrip van patient flow, treatment flow en marktsituatie
  • Beschrijving van de medische/therapeutische nood
  • Beschrijving rationale van ontwikkeling van de technologie (therapeutisch, economisch, op vlak van gebruiksgemak,...)
  • Beschrijving van het klinische ontwikkelingsprogramma en de klinische evidentie
  • Gezondheidseconomische evaluaties en rapportering
  • Budget Impact Analyses
  • Innovative contracting en risk sharing agreements
  • Opzet van projecten rond RWE of observationele studies ter ondersteuning van het terugbetalingsdossier of verplichtingen binnen conventies afgesloten volgens artikel 81

Elk afzonderlijk deel wordt opgesteld op basis van een systematische literatuuranalyse en afgetoetst met Key Opinion Leaders.